1 2 3 4
ShowcaseImage

Kartingauton rungoissa on monenlaisia säätöjä, joilla auton käyttäytymistä voidaan säätää. Rungon säädöillä voidaan vaikuttaa merkittävästi kierrosaikaan. Paljon enemmän kuin esim. moottorilla. Ja mikä parasta, rungon säätämisellä saadut kierrosajan parannukset eivät maksa mitään. Hyvällä auton ajettavuudella voidaan vähentää kuljettajan virheet minimiin, mikä parantaa suoritusta pitkissä vedoissa merkittävästi. Seuraavassa on kerätty vinkkejä eri lähteistä erilaisiin ongelmiin ja selitetty muutamia peruskäsitteitä rungon säädöistä.

Yliohjautuminen

Kääntyminen tapahtuu liian nopeasti. Perä pettää alta ja on tehtävä korjausliike. Tämä voi johtua esimerkiksi liiallisesta sisemmän renkaan nostosta tai liian kovasta vauhdista mutkaan sisään tultaessa. Jos mutkaan tullaan liian kovaa sisään, nousee sisempi rengas liian nopeasti ilmaan johtuen nopeasta ohjausliikkeestä. Jos auto yliohjaa, voit kokeilla seuraavia säätöjä:

 • Kavenna etupäätä
 • Kavenna takapäätä
 • Nosta eturenkaiden painetta
 • Pudota takarenkaiden painetta
 • Siirrä painoa taakse
 • Kokeile jäykistimien ja penkin lisätukien vaikutuksia
 • Siirrä raidetangot rattiputken sisempiin reikiin. Ohjauksen nopeus hidastuu
 • Aseta auraus nollaan
 • Vähennä casteria jos sisäpyörä nousee liikaa. Liian vähäinen caster taas johtaa aliohjautumiseen.

Aliohjautuminen

Aliohjautuminen johtuu siitä, että sisempi takapyörä ei nouse ilmaan mutkassa. Tällöin molemmilla takarenkailla on hyvä pito ja auto pyrkii menemään suoraan käännettäessä. Jos auto aliohjautuu, joutuu kääntämään pyöriä liikaa, jotta auto saadaan kääntymään mutkaan. Kun ohjausta kääntää liikaa, kevenee takapää sisäpuolelta, jolloin puolet takapäänpidosta katoaa ja perä karkaa alta. Tästä johtuen aliohjautumista ei aina tunnisteta oikein, vaan luullaan ongelman olevan takapään pidossa. 

 • Levennä etupäätä
 • Levennä takapäätä
 • Pudota eturenkaiden painetta
 • Nosta takarenkaiden painetta
 • Siirrä painoa eteen
 • Aseta vähän haritusta
 • Kokeile jäykistimien ja penkin lisätukien vaikutuksia
 • Lisää casteria

Pito-ongelmia

 • Nosta painopistettä nostamalla penkkiä
 • Kavenna takapäätä
 • Levennä etupäätä
 • Poista penkin lisätuet
 • Kokeile eri rengaspaineita

Auto pomppii mutkissa

 • Laske painopistettä alemmas pudottamalla penkkiä
 • Kavenna etupäätä
 • Levennä takapäätä
 • Lisää penkin tukia
 • Lisää takajäykkäri
 • Nosta rengaspaineita

Painojakauma

Painojakauma on auton tärkein asetus. Painojakaumana on oltava kunnossa ennen kuin muita säätöjä kannattaa tehdä. Painopiste asetetaan kohdalleen säätämällä penkin paikka oikeaksi. Perussääntö on, että painosta tulee jakautua 40% eteen ja 60% taakse (+/-3%). Tarkka painojakauma kannattaa varmistaa rungonvalmistajan ohjeesta. Muut säädöt kuten polkimien ja ratin etäisyydet säädetään vasta sen jälkeen kun penkki on asennettu oikealle paikalle.
Painojakauma voidaan mitata asettamalla puntarit renkaiden alle. Jotta painojakauma voidaan mitata luotettavasti tulee seuraavien asioiden olla kunnossa ennen mittausta:

 • Jokaisessa renkaassa sama paine
 • Renkaiden ympärysmitoissa ei saa olla eroja
 • Rungon pitää olla suora
 • Pyöränkulmat pitää olla samat molemmilla puolilla. Mielellään nollilla kaikki säädöt
 • Etupään leveys sama molemmilla puolilla
 • Takanapojen etäisyys laakeripukista sama molemmilla puolilla
 • Alusta, jossa mittaus tehdään tulee olla täysin suora ja vaakatasossa

Kun edellä mainitut asiat on kunnossa, niin punnitus tehdään kuljettajan istuessa penkissä ajovarusteet päällä.

Pitkittäispainojakaumaa säädetään penkin sijainnilla ja poikittaispainojakaumaa lisäpainojen sijainnilla. Painopisteen korkeutta säädetään penkin korkeudella ja lisäpainojen korkeudella sekä akselien korkeuden säädöllä. Pienellä kuljettajalla painopisteen tulee olla korkeammalla kuin isommalla kuljettajalla. Korkeammalla painopisteellä rengasta nostava voima saadaan suuremmaksi. Painopisteen korkeus pitää säätää myös käytettävän renkaan pitotason mukaan. Kovemmalla pidolla alas ja pienemmällä pidolla ylös. Painopisteen korkeudella on erittäin suuri vaikutus auton käyttäytymiseen.

Rengaspaineiden säätämisen vaikutukset

Jotta rengas toimii oikein on rengaspaineiden oltava oikeat. Fossiilisarjassa käytetään Vega SL8 rengasta ja Rotax Max sarjassa Mojon slicksiä ja sadekelin rengasta. Voit tarkistaa suositeltavat paineet valmistajien sivuilta.
Paineen korottaminen vähentää sivupurentaa ja sisempien pyörien nostoa. Renkaasta tulee jäykempi. Renkaan kosketuspinta-ala pienenee ja rengas lämpenee enemmän.
Paineen laskeminen lisää sivupurentaa ja vähentää luistoa. Rengas ei lämpene jos paineet ovat liian alhaiset.
Säädä rengaspaineet siten, että kierrosajat paranevat viiden ensimmäisen kierroksen aikana jonka jälkeen ne tasaantuvat. Jos ajat tasaantuvat liian aikaisin, on paine liian suuri. Tällöin auto alkaa luistamaan renkaiden lämmetessä liikaa.

Leveyden säätäminen

Etupään leventäminen lisää pitoa etupäässä ja tekee ohjauksesta jäykemmän. Leveämmällä etupäällä tapahtuu enemmän painonsiirtoa, jolloin sisempi takarengas irtoaa enemmän. Takapään leventäminen vähentää pitoa takana. Kaventamisen vaikutukset ovat luonnollisesti päinvastaiset.

Camber

Camberilla tarkoitetaan renkaiden pystysuuntaista kulmaa silloin, kun renkaat osoittavat suoraan eteenpäin. Camberin tarkoituksena on maksimoida renkaan pitopinta mutkissa. Seuraavassa kuvassa on esitetty mitä tarkoittaa negatiivinen- ja positiivinen camber.

 

Caster

Caster estää autoa vaeltelemasta suoralla. Lisäksi sillä voidaan vaikuttaa sisemmän takapyörän nousemiseen. Se on kuvitteellisen pyörän keskipisteen kautta kulkevan pystylinjan ja kääntymislinjan välinen kulma. Casterin lisääminen jäykistää ohjausta, koska kuljettaja tavallaan nostaa autoa rattia käännettäessä.

 

Aurauskulma

Auraus ja haritus on yksi kulma, jolla kuvataan etupyörien poikkeamaa toisistaan ratin ollessa suorassa. Auraus (toe-in) tarkoittaa että pyörät ovat kääntyneenä sisäänpäin. Haritus (toe-out) tarkoittaa että pyörät ovat kääntyneenä ulospäin.

 

Lähtökohtaisesti auraus tulisi asettaa nollaan. Jos aurauskulmat eivät ole nollassa, syntyy kitkaa, joka vastustaa etenemistä. Lisäksi renkaat kuluvat ja lämpenevät nopeammin. Sadekelillä voidaan käyttää reilua jopa 5-10mm haritusta. Tällä saadaan auto kääntymään herkemmin ja renkaat lämpenemään helpommin. Kuivalla kelillä ongelmia ei kannata yrittää korjata näillä säädöillä muuta kuin viime hädässä. Aurauskulmaa säädetään raidetankojen pituudella.

Ackerman

Ackermaniksi kutsutaan etupyörien kääntymisen erotusta. Sisäpuolen rengas kääntyy enemmän mikä lisää painon siirtoa. Kun ackerman-kulma on nollassa, molemmat pyörät kääntyvät yhtä paljon. Kun ackerman pidetään oletusasennossa, niin ulkopyörä suoristuu pyöriä käännettäessä ääriasentoon. Tämä auttaa mutkan ulostulovaiheessa. Ackermania säädetään siirtämällä raidetankoja ohjaustangon kiinnityksessä. Mutkaisella radalla ackermania pitää olla paljon ja suoremmalla riittää pienempi ackerman.

Taka-akselin jäykkyys

Pehmeä akseli lisää joustoa, jolloin takarenkaat eivät pure rataan kiinni ja auto luistaa. Pehmeää akselia käytetään kun pitoa on paljon. Jäykkää akselia käytetään huonommalla pidolla ja sateella. Kun käytettävä rengas on pidotasoltaan matala, niin jäykällä akselilla saadaan pitoa lisättyä.
Myös takanapojen leveydellä voidaan vaikuttaa taka-akselin jäykkyyteen. Pitkällä navalla akseli on jäykempia ja lyhyellä löysempi.

Takavakaaja

Takavakaajalla saadaan takapäähän lisää pitoa ja yliohjautumista poistettua. Kun takavakaaja on paikoillaan, niin sisempi takarengas nousee myöhemmin ja laskee aikaisemmin. Ilman takavakaajaa sisempi rengas pysyy kauemmin ilmassa vaikeuttaen kiihdyttämistä mutkan läpi ajettaessa.

Etuvakaaja

Etupään vakaajan tehtävä on tasata etupään pitoa molemmille renkaille. Tämä vähentää aliohjautumista. Etuvakaajan ollessa paikoillaan etupurenta lisääntyy mikä hidastaa vauhtia mutkissa. Tämä johtuu siitä, että molemmat eturenkaat ovat pidossa ja ackermanista johtuen kääntymiskulma ei ole sama molemmilla puolilla. Näin ollen renkaat harittavat koko mutkan ajan jarruttaen menoa. Etuvakaajaa pitäisi käyttää vain silloin kun aliohjautumista ei saada muuten poistettua. Etuvakaaja rauhoittaa myös rungon käyttäytymistä mutkissa.

Pitkittäisvakaaja

Joissakin rungoissa on pitkittäinen keskivakaaja. Sillä voidaan vaikuttaa kokonaisjäykkyyteen, joka vaikuttaa kokonaispitoon. Pitkittäisvakaajalla saadaan sivuttaisluistoa vähennettyä.

Penkin lisätuet

Penkin lisätuet auttavat siirtämään painopisteen vaikutusta pidoksi ulkorenkaalle. Useinmiten käytetään yhtä tai kahta lisätukea per puoli.

Sadekelin säädöt

Sadekelillä voit kokeilla seuraavia säätöjä:

 • Nosta painopistettä
 • Siirrä painoa eteenpäin
 • Kavenna takapäätä
 • Jäykistä takapäätä
 • Löysää etupäätä
 • Levennä etupäätä
 • Säädä reilu haritus
 • Maksimoi caster ja lisää positiivista camberia
 • Korkeat rengaspaineet varsinkin ajettaessa slicksillä